Medlemsskab

Indmeldelse i klubben foregår via vores bookingsystem. Eventuelle spørgsmål kan stilles til kontoret@horsholmsquash.dk.

Kontingentsatserne er pt:

Seniorer: kr. 950,- pr. halvår

Juniorer (under 18): kr. 500,- pr. halvår.

Medlemskab af klubben giver ret til 2 samtidige bookinger.